MBI - Informatie

T.: +31 (0) 33 - 465 9765

F.: +31 (0) 33 - 465 9765
I.: www.mbi-partners.nl
E.: info@mbi-partners.nl

 

Waarom leiderschap

 

Managers hanteren veelal Amerkaanse managementtechnieken zoals het opstellen van een jaarplan, uitoefenen van controle, werven en selecteren van personeel en het motiveren van medewerkers.

Managers hebben een negatief imago terwijl ze veel beter dan medewerkers en professionals betaald worden.

De echte problemen worden niet opgelost. Kijk maar naar de grote wachtlijsten en lange doorlooptijden. De klant staat nog te vaak in de kou! Ondertussen wordt in de organisatie eigen initiatief en samenwerking gepredikt. Maar in de praktijk zijn het de politieke spelen en de machstverhoudingen die de loop der dingen bepalen. Dat komt de geloofwaardigheid niet ten goede. Een vertrouwenskloof tussen managers, professionals en medewerkers lijkt het gevolg.

Er is een algemeen gevoel dat er te veel gemanaged en te weinig leidinggegeven wordt. Het verschil wordt beplaad door uitdagende en geloofwaardig visie, integriteit en emotionele betrokkenheid. MBI-Leiderschap biedt al jaren ondersteuning in het ontwikkelen van leiderschap. Vakmanschap samen met openheid, duidelijkheid en oprechte betrokkenheid zijn voor ons de ingredienten voor een goede begeleiding.