MBI - Informatie

T.: +31 (0) 33 - 465 9765

F.: +31 (0) 33 - 465 9765
I.: www.mbi-partners.nl
E.: info@mbi-partners.nl

 

Coaching

 

Coaching is een individueel begeleidingstraject waarin u wordt uitgenodigd om op uw omgeving en op uw eigen leiderschap te reflecteren. De caoch geeft u inzichten in de dynamiek van de omgeving en helpt u om uw competenties te verbeteren. Het coachtraject stimuleert u om zelfbewust en effectief leiding te geven. De kracht van coaching is om dromen, willen en doen te verbinden met de opgave van uw omgeving.

Coaching helpt om oude patronen te doorbreken en om problemen te transformeren naar oplossingen. Voor de coaching gebruiken wij verdiepende vragen, metaforen en stoelenwerk.

Bevorderen van uw leiderschap door intervisie

Bij intervisie gaat het om groepscoaching. Tijdens een intervisie bijeenkomst is er één deelnemer die met een praktijksituatie komt. Het kan gaan over een complexe inhoud of over relaties (conflict of verwerken van teleurstellingen). De andere deelnemers stellen de inbrenger van de case, open vragen.

De begeleider biedt de intervisie-deelnemers structuur en professionele coachmethoden en -technieken aan.De intervisie helpt de deelnemers om oplossingen te zoeken die passen bij hun eigen omstandigheden en authenticiteit. Intervisie bevordert de effectiviteit en authenticiteit van de deelnemers, beslaat een periode van een half jaar en bestaat uit een zestal gelijkwaardige deelnemers.