MBI - Informatie

T.: +31 (0) 33 - 465 9765

F.: +31 (0) 33 - 465 9765
I.: www.mbi-partners.nl
E.: info@mbi-partners.nl

 

MBI missie

 

Aanbieden van vitaliserende adviesdiensten

Mobiliseren van veranderingsbereidheid

Respectvol en glashelder communiceren

Steengoed zijn op ons gebied

Gaan voor resultaat

Onze adviseurs en trainers laten zich leiden door het principe van vitaliteit. Toestaan van diversiteit van meningen, het hebben van balans tussen de harde en zachte apsecten van bedrijfsvoeringen en het vermogen om zich aan te passen.

Tegenover vitaliteit staan eigen koninkrijkjes, politieke spellen, roddels, gebrekkige inzet van mensen en cynisme. MBI is als werknaam gekozen voor een groep organisatieadviseurs, aangesloten bij de OOA, die de overtuiging hebben dat het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse overheidsorganisaties te kampen hebben met een overmaat aan bureaucratie, cynisme en een gebrek aan vertrouwen en vitaliteit.

De MBI adviseur helpt klanten bij het formuleren van practische verbeteringen en stimuleert klanten in ACTIEgerichtheid. De MBI adviseur is een 'hands-on' adviseur. De actiegerichtheid herkent u aan de snelheid waarmee wij oplossingen implementeren. De MBI adviseur onderscheidt zich door zijn interventies, werkvormen, adviesstijlen en aanpakken.